top of page

AUDIT ENERGETIC PENTRU CLADIRI SI INSTALATII

Ce este certificatul energetic? 

Este un document obligatoriu şi trebuie întocmit pentru orice clădire sau apartament. Acesta are un caracter informativ şi oferă date cu privire la consumurile energetice ale clădirii: pentru preparare apă caldă, consumuri energetice pentru încălzire în sezonul rece, consumuri energetice pentru răcire în sezonul cald, consumuri energetice pentru asigurarea iluminatului interior, consumuri energetice pentru asigurarea ventilării interioare. O altă componentă importantă înscrisă în document sunt emisiile de CO2. Certificatul energetic se întocmeşte la recepţia lucrărilor şi este valabil pentru o perioadă de maxim 10 ani. Certificatul energetic este obligatoriu să se prezente atunci când au loc operaţiuni de închiriere şi vânzare. În cazul clădirilor publice este obligatoriu să se prezinte aceste documente la loc vizibil publicului în interiorul construcţiei.

 

Auditul energetic al clădirii – reprezintă o analiză energetică a clădirii din punct de vedere al consumului pentru prepararea apei caldă, încălzire, ventilare, climatizare şi iluminat. În urma auditului energetic se stabileşte profilul construcţiei şi se recomandă măsuri care să conducă la creşterea performanţelor energetice ale clădirii. Auditul energetic se realizează la solicitarea beneficiarului şi ori de câte ori este nevoie să se realizeze intervenţii majore asupra construcţiei.

Certificatul energetic va avea o anexă ce va cuprinde recomandări cu privire la măsurile necesare pentru creşterea performanţei energetice. El este intocmit doar de auditori energetiti atestati de MDRAPFE (Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene)

 

Firma noastra are certificarea de grad profesional I si realizam proiecte de audit energetic atat pentru locuinte cat si pentru cladiri industriale si instalatii. Pentru mai multe informatii va rugam sa ne contactati prin mail sau direct la telefon.

Certificatul energetic se va elibera pentru următoarele tipuri de clădiri:

 • locuinţe unifamiliale;

 • blocuri de locuinţe;

 • birouri;

 • clădiri de învăţământ;

 • spitale;

 • hoteluri şi restaurante;

 • construcţii destinate activităţii sportive;

 • clădiri pentru servicii de comerţ;

 • alte tipuri de clădiri consumatoare de energie.

 

Nu este obligatoriu să se întocmescă un certificat energetic pentru următoarele tipuri de clădiri:

 • clădiri şi monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, fie au valoare arhitectură deosebită;

 • clădiri utilizate ca şi lăcaşuri de cult sau pentru alte activităţi cu caracter religios;

 • clădiri provizorii prevăzute a fi utilizate mai puţin de 4 luni pe an;

 • clădiri independente, cu o suprafaţă utilă mai mică de 50m2.

Orice tranzacţie de vânzare-cumpărare de clădiri este considerată nulă dacă nu s-a prezentat un certificat energetic valabil.

Audit energetic
bottom of page